Imieniny obchodzą: Tomasz, Joachim, Maurycy, Joachima...

22. września 2018 roku | 2serca: strona główna
2serca: strona główna
główna

Regulamin portalu

garść zasad w kilku punktach


Serwis 2serca.co.uk ułatwia nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem Internetu. Na podstawie cech charakteru i wyglądu zewnętrznego, a także miejsca zamieszkania, daje możliwość znalezienia osób idealnie spełniających Twoje oczekiwania. Łatwa i wygodna obsługa serwisu nie sprawia trudności i pozwala szybko dotrzeć do interesujących osób.

 1. Użytkownikiem Serwisu 2serca.co.uk może stać się osoba, która ukończyła 15 lat i zaakceptowała wszystkie punkty regulaminu. Ponadto posiada dostęp do Internetu i konto e-mail.
 2. W celu zarejestrowania się w Serwisie Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach internetowych 2serca.co.uk.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i poprawienia ich oraz usunięcia.
 4. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Niedozwolone jest przekazywanie i udostępnianie konta innym osobom.
 5. Użytkownik przekazuje Serwisowi dobrowolnie swoje dane osobowe, fotografie i pozostałe informacje składające się na jego profil. Użytkownik przekazując swoje dane wyraża jednocześnie zgodę na ich opublikowanie poprzez umieszczenie na stronach 2serca.co.uk, dając tym samym dostęp do nich dla wszystkich osób korzystających z Internetu. Dane, które nie zostają opublikowane adres e-mail, login i hasło, data urodzenia w przypadku wybrania odpowiedniej opcji.
 6. Dane przekazywane przez Użytkownika są każdorazowo sprawdzane i w miarę konieczności moderowane przez administratora 2serca.co.uk. Jeżeli wprowadzone dane naruszają któryś z punktów regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub moralność, konto użytkownika zostaje zablokowane i w konsekwencji może zostać usunięte.
 7. Fotografia Użytkownika przekazywana do 2serca.co.uk powinna być aktualna i przedstawiać jego osobisty i aktualny wizerunek. Na fotografii nie mogą znajdować się żadne informacje kontaktowe typu numer telefonu, identyfikator komunikatora, adres zamieszkania itp. Użytkownik zamieszczając w Serwisie zdjęcie zawierające jego wizerunek oświadcza, że posiada prawa autorskie do zdjęcia w zakresie niezbędnym do zezwolenia na jego rozpowszechnianie w Serwisie.
 8. Konto Użytkownika, na które nikt nie logował się przez 6 kolejnych miesięcy zostaje usunięte.
 9. Użytkownik ma prawo i możliwość usunięcia swojego konta z serwisu. Usunięcie konta jest nieodwracalne.
 10. Serwis 2serca.co.uk nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 11. Serwis 2serca.co.uk dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże 2serca.co.uk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 12. Serwis 2serca.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 13. Dane podane przez Użytkownika do wiadomości publicznej za pośrednictwem Serwisu oraz informacje przekazywane podczas komunikowania się użytkowników ze sobą za pomocą stron internetowych Serwisu nie mogą zawierać:

  a) treści niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd,
  b) treści naruszających prawa osób trzecich,
  c) treści sprzecznych z prawem,
  d) treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za niemoralne,
  e) zdjęć przedstawiających inne osoby niż Użytkownik Serwisu lub zdjęć naruszających dobre obyczaje,
  f) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z Użytkownikiem takich jak np. adres domowy, adres WWW, numer telefonu, identyfikator stosowany w komunikatorach i adres e-mail.

 14. Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik oświadcza, iż:

  a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia,
  b) jest osobą pełnoletnią lub korzysta z Serwisu za zgodą swoich opiekunów,
  c) wszystkie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym,
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

 15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
jestem: mężczyzną kobietą
szukam: kobiety mężczyzny
wiek: od do lat
tylko ze zdjęciem tak

VALID XHTML VALID CSS © 2oo6 Quality Bros. Quality Bros Web Design Studio :: polityka prywatności :: regulamin :: kontakt